ส่วนประกอบของอาหารเสริมGH3

gh3สกัดจากธรรมชาติบำรุงพลัง

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 เม็ด

1 เม็ด 1,000 มก. ประกอบด้วย

 • L-Glutamine (แอล-กลูตามีน) 180 mg
 • Inositol (อิโนซิทอล) 127 mg
 • L-Lysine Monohydrochloride (แอล-ไลซีน โมโนไฮโดรคอรไรด์) 110 mg
 • L-Arginine (แอล-อาร์จินีน) 100 mg
 • L-Omithine (แอล-ออร์นิทีน) 85 mg
 • L-Leucine (แอล-ลูซีน) 60 mg
 • Choline Bitartrate (โคลีน ไบทาร์เทรต) 60 mg
 • L-Isoleucine (แอล-ไอโซลิวซีน) 50 mg
 • L-Valine (แอล-วาลีน) 50 mg
 • Glycine (ไกลซีน) 5 mg
 • Niacinamide (Vit B3) ไนอะซินาไมด์ (วิตามินบี3) 4.7 mg
 • Calcium D Pantothenate (Vit B5) แคลเซียม-ดี-แพนโททีเนต (วิตามินบี5) 2.8 mg 
 • Pyridoxine Hydrochrochloride (Vit B6) ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ (วิตามินบี6) 1.2 mg