ปัจจุบันนี้เราอยู่ท่ามกลางแสงไฟไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นไปจนถึงเวลาก่อนนอนหรือบางคนอาจจะนิยมเปิดไฟกันทั้งคืน บางคนชอบเล่นมือถือดูทีวีหรือได้รับแสงจากคอมพิวเตอร์เป็นประจำ เราอาจไม่ได้คาดคิดกันว่าแสงเหล่านั้นจะมีอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างร้ายแรง

จากผลการวิจัยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับหนูแล้วค้นพบว่าแสงไฟมีผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของหนูเหล่านั้น แม้ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนในมนุษย์แต่ว่าผลจากการวิจัยก็ทำให้เราเห็นได้ถึงแนวโน้มที่จะมีผลเสียต่อมนุษย์เช่นเดียวกัน

นักวิจัยชื่อ โจแฮนน่า เมเจอร์ จากมหาวิทยาลัยเรย์แด้นท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า การที่เราได้รับแสงอย่างผิดปกติจากระบบวงจรความสว่างและความมืดในชีวิตประจำวันของเราจะส่งเสียหายต่อระบบสมดุลร่างกายของเรา เพื่อทดสอบถึงผลเสียเมเจอร์และทีมของเธอได้ทำการทดลองกับหนูเป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ โดยหนูจำนวนมากกว่า 130 ตัวจะอยู่ใต้แสงไฟต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อทดสอบผลกระทบต่อการได้รับแสง ผลการทดลองปรากฏว่าหนูจำนวน 130 ตัวนี้เกิดปัญหาผิดปกติขึ้นในร่างกาย ในช่วงระยะเวลาเกือบครึ่งปีที่ผ่านมาเราพบว่าหนูเหล่านั้นสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูก และเกิดสัญญาณของการเป็นโรคกระดูกพรุน อีกทั้งยังมีอาการอักเสบในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งอาการเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบได้ในหนูที่ติดเชื้อโรคหรือหนูที่ได้รับความเครียดเท่านั้น หรือเรากล่าวได้ว่าการรับแสงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะเร่งกระบวนการแก่ชราของร่างกาย เพราะสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นสัญญาณของความอ่อนแอที่มาพร้อมกับวัยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเราพบข่าวดีว่าความเสียหายของร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่ความเสียหายถาวร โดยร่างกายสามารถฟื้นฟูกลับมาดีขึ้นได้เมื่อกลับมาได้รับแสงแดดและความมืดสลับในวงจรของธรรมชาติ เพียงแต่หากเราได้รับแสงที่ผิดปกติมานาน การฟื้นฟูก็จะนานเช่นเดียวกัน เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบในสมองของหนูเหล่านั้นปรากฏว่าเกิดผลเสียต่อระบบนาฬิกาชีวภาพของร่างกายที่ควบคุมโดยส่วนหนึ่งของสมอง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คิดว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา รวมถึงการสูญเสียมวลกระดูกไปถึง 1 ใน 3 ของปรกติเลยทีเดียว แม้ว่าสัญญาณที่เป็นอันตรายต่อร่างกายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทดลองจะเริ่มหายไปหลังจากที่หนูกลับมาได้รับแสงแดดในเวลาปกติสลับกับความมืด ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามเราพบว่าการได้รับแสง ที่ผิดปกติ โดยเฉพาะคนที่ทำงานกะกลางคืน หรือเล่นโทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาเย็นและกลางคืนล้วนมีผลเสียระบบร่างกาย โดยเฉพาะปัญหาโรคนอนไม่หลับที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในคนยุคปัจจุบันก็มีแนวโน้มสูงว่าจะมีสาเหตุมาจากการได้รับแสงผิดปกตินี้เช่นเดียวกัน

อ้างอิงจาก http://www.sciencealert.com/scientists-have-found-a-worrying-effect-that-artificial-light-might-have-on-our-bodies